onsdag 19. desember 2007

IOC og overvåkning under Beijing-OL


18. desember 2007 annonserte IOC at det kinesiske selskapet CCTV.com hadde fått de kinesiske internett- og mobilrettighetene for Beijing-OL. CCTV.com er en del av China Central Television (CCTV), som er Kinas største nasjonale tv-kringkaster. IOC-president Jacques Rogge sa at avtalen med CCTV.com var et veiskille i den olympiske historien, at det var en begivenhet av stor nasjonal interesse for Kina, og at den sikret kinesisk ungdom god adgang til det som skjer under OL. Generaldirektøren i CCTV.com, Mr. Wang Wenbin, hevdet videre at avtalen var et veiskille for mediedekning i Kina og for de olympiske leker. Det kan hende de to lederne har rett, men når det gjelder merkenavn kunne ikke IOC valgt en verre distributør av internett- og mobiltjenester!

Mobil- og internettbruk øker i omfang over hele verden, også i Kina. Økt bruk av disse kommunikasjonsmidlene endrer innholdet til ytringsfriheten både for dem som ytrer seg og for dem som ønsker å kontrollere det som ytres. I tillegg sørger denne utviklingen for at enkeltindivider har mulighet til å skaffe seg stadig mer informasjon. Utviklingen er en utfordring for kinesiske myndigheter. På den ene siden ønsker de økonomisk vekst gjennom å liberalisere økonomien, blant annet ved å åpne opp for internasjonalt nærvær i Kina. På den annen side ønsker kinesiske myndigheter fortsatt å kontrollere det som sies og gjøres i Kina. Skal det demokratiseres i Kina skal det demokratiseres på kinesisk vis! I den sammenheng har den kinesiske statsministeren Wen Jibao sagt at demokratiseringen av Kina må ses i et 100-årsperspektiv(!). Argumentet er at Kina fortsatt er i en tidlig fase av sosialismen og at det tar tid å komme over i den avanserte og fullendte formen for sosialisme. Det lover ikke bra for dem som kjemper for demokratiske rettigheter som ytringsfrihet og talefrihet i Kina. Denne holdningen har også konsekvenser for internett- og mobilbruk i Kina i lang tid framover.

De siste årene har vi sett at kinesiske myndigheter har presset store mediebedrifter som Google, Yahoo, Microsoft and Cisco Systems til å skreddersy søkemotorer og internettverktøy slik at de kan overvåke og kontrollere internettbruk i Kina. Dette kan være en svært kortsynt politikk for de amerikanske selskapene fordi de kan miste troverdighet i den vestlige verden. Spørsmålet er om vestlig kortsiktighet tjener kinesiske myndigheter på lang sikt. Uansett er dette et godt eksempel på at autoritære stater kan inngå kompromisser med kapitalistiske kjemper når det tjener begge parter.....

I denne konteksten er det derfor nesten komisk at IOC har inngått avtale med CCTV.com. Forkortelsen (eller akronymet) CCTV er – særlig i tilknytning til kampen mot terrorisme – mer kjent som en forkortelse for Closed Circuit Television. Og de fleste forbinder Closed Circuit Television med overvåking og overvåkingskameraer! Kinesiske myndigheter har satt opp tusenvis av nye overvåkningskameraer (CCTV-kameraer) i Beijing før OL med argumenter om at dette vil bedre sikkerheten til dem som besøker OL, og for å sikre seg mot vold og terrorisme. Totalt regner man med at Kina vil bruke ca. 720 millioner amerikanske dollar på sikkerhet i forbindelse med OL. CCTV-teknologi står sentralt i dette arbeidet.

Vi får bare håpe at kinesiske myndigheter ikke blander de to CCTVene når de sikrer OL, og at tv-selskapet kun bruker sine ressurser på å dekke det som skjer i og på OL-arenaene, og ikke omvendt.

Ingen kommentarer: