tirsdag 17. februar 2009

Vørterkrøll?


Styrkedrikk. Den snørike vinteren sørger for at de fleste turhyttene i marka og på fjellet fylles med skiløpere. Mange av dem som tar seg en pust i bakken på disse hyttene tar seg også en flaske Ringnes Vørterøl, enten fordi de syns det er godt eller fordi det hører med til skituren. Dette vørterølet er en spesiell drikk, ikke bare på grunn av den karakteristiske smaken, men også fordi etiketten smykker seg med de fem OL-ringene. Spørsmålet er hvor lenge Ringnes får lov til å trykke vørterøletiketten med dette varemerket.

Vørterøl og OL. OL-ringene har vært på Vørterøletiketten siden 1938. På Ringnes’ hjemmesider står det at Frydenlund – som tidligere produserte Ringnes Vørterøl – fikk etiketten mønsterbeskyttet i 1939 og at Frydelund tillot den norske olympiske komité å bruke ringene under OL i 1952(!). I 1972 solgte Frydelund rettighetene til OL-ringene til den norske OL-komiteen for 1 – en – krone, men fikk beholde retten til å bruke ringene på vørterølflaska. Ringene finner vi på flaska den dag i dag. Spørsmålet er om dette kan fortsette.

IOC med all makt. Det er IOC som eier rettighetene til OL-ringene og det er de som bestemmer hvem som kan bruke dem. På IOCs hjemmesider står det at det kreves skriftlig tillatelse fra IOC for å kunne bruke ringene. Grovt sett er det kun nasjonale olympiske komiteer, OL-sponsorer, offisielle søkerbyer til OL og OL-arrangører som kan bruke de olympiske symbolene. IOC er svært strenge på dette området. OL for funksjonshemmede – Paralympics – får for eksempel ikke bruke OL-ringene selv om disse lekene nå er en del av OL-arrangementet.

Økt innflytelse. Beijing-OL viste med all tydelighet at IOC ikke kun er en idrettsorganisasjon, men også en organisasjon med politisk makt og stor markedsmakt. Etter Beijing-OL har dette bildet blitt tydeligere: IOC vil engasjere seg mer i utviklingshjelp, de har lagt en ny strategi for å tjene mer penger på å selge tv-rettigheter, og de har etablert et eget kontor i Brussel for å få mer innflytelse i EU.

Uskyldig markedsføring? De fleste vil mene at OL-ringene på vørterølflaska er uskyldig og kanskje at nettopp denne flaska bør få beholde ringene. Du skal ikke se bort fra at IOC er av en helt annen oppfatning, uansett hvilke avtaler som ble inngått i 1972. Kommer Ringnes i en situasjon der de må kjempe mot IOC for å beholde retten til å vise OL-ringene vil Vørterøl få mye oppmerksomhet. Da spørs det om all reklame er god reklame for Ringnes. Slagordet til Vørterøl er at drikken "gir kraft i kroppen”! Skulle Ringnes komme i konflikt med IOC kan det hende det også trengs en god dose Møller’s tran…

Ingen kommentarer: