mandag 7. desember 2009

Idrett og miljø


Jeg tenkte jeg skulle være litt tidsriktig og opplyse om noen nettsider som gir informasjon om idrettens tiltak for et bedre miljø:

1. FNs miljøprogram (UNEP) samarbeid med idretten. Her finner du blant annet miljørapporten fra Beijing-OL i 2008 og UNEPs avtale med Sotsji-OL i 2014.

2. Global Forum for Sports and the Evironment (G-ForSE). Denne siden er delt opp i tre kategorier: Idrettsanlegg og miljø, Idrettsarrangementer og miljø og Idrettsprodukter og miljø. her finner du f.eks. miljørapportene til Nike, Puma og Adidas, konferanser om bærekraftige mesterskap og informasjon om miljøvennlig anleggsutvikling.

Motsigelse? For mange kan det virke som en motsigelse at idrettsarrangementer kan/skal være miljøvennlige. Det mest miljøvennlige hadde for mange vært å ikke arrangere noe i det hele tatt. På den annen side bidrar idretten med et miljøfokus til å utvikle ny teknologi, særlig i bystrøk. Her er i hvertfall nok informasjon til selv å bedømme hva idretten kan og ikke kan bidra med.

Ingen kommentarer: