torsdag 3. februar 2011

Tv-rettighetenes Bosman-dom - katastrofe for fotballen?

Sterk kost. Generaladvokaten i EU-domstolen kommer i dag med sterke påstander som, hvis han har rett, vil revolusjonere framtidens medieavtaler i idretten, og som kan svekke inntektsgrunnlaget til fotballklubber i hele Europa.

Kokott taler. I en pressemelding i dag (3. februar 2011) skriver generaladvokat Juliane Kokott at det i følge EUs lover om fri flyt av varer ikke er noen territorielle begrensinger i EU når det gjelder tv-rettigheter. Dette er en uttalelse med direkte tilknytning til den pågående saken mellom engelske Premier League og den engelske pubeieren Karen Murphy. Hvis dette synspunktet holder i rettssalen i juni er dette ikke mindre enn en medierevolusjon! Dette blir medieverdenens Bosman-dom!!!

Greske dekoderkort. Rettsaken det er snakk om dreier seg om følgende: Karen Murphy har importert greske dekoderkort for å spare penger på Premier League-sendinger. Dette sparer hun over 50.000 kroner i året på. Selv om hun må bære over med greske kommentatorer, har mange fulgt Murphys eksempel. Det har fått Premier League til å reagere. Det er to prinsipper som her står mot hverandre: fri flyt av varer og tjenester mellom EU-land og innholdsprodusenters rett til differensiert salg av egne produkter. Premier League mener pubeierne bryter loven om opphavsrett, mens Murphys advokater mener at BSkyB (som har tv-rettighetene) og Premier League (støttet av La Liga, Serie A og Bundesliga) hindrer konkurranse og opptrer som en monopolist.

Mindre penger. Skulle pub-eieren vinne kan det nye mediemarkedet ta flere veier: 1) Europa kan bli ett marked og vi får én markedspris for hele Europa. Det vil føre til inntektstap for fotballen og for klubbene; 2) tv-selskapene fortsetter å selge eksklusive rettigheter til forskjellige land, og aksepterer at det grå markedet vokser. På kort sikt vil det også føre til reduserte inntekter. På lang sikt kan Asia bli viktigere enn Europa. Ser man på Premier League-sendinger i dag, ser det nesten ut som dette allerede er tilfelle. Mye av stadionreklamen er myntet på det asiatiske markedet; 3) de internasjonale og nasjonal forbundene og de sterkeste seriene etablerer sine egne tv-selskaper og splitter markedet opp i flere plattformer - mobiltelefon, internett, tv oa. Det vil ta tid før dette genererer mer penger enn i dag.

Murphys lov. Uansett vil en dom til fordel for Karen Murphy påvirke inntektsgrunnlaget til fotballen (og andre idretter som selger eksklusive rettigheter i forskjellige land) negativt. De fleste eksperter tror at de totale medieinntektene vil gå ned ved en slik dom. Før rettighetshaverne får summet seg vil mange nordmenn kjøpe TV-2-dekoderkort fra for eksempel Spania, dekoderkort som er billigere enn de man får i Norge og som er myntet på norske fastboende på Costa del Sol. Dette vil være fullt lovlig i følge EU-rett og det vil tappe TV2 for penger. På lenger sikt vil dette gi mindre penger til fotballen, og det vil igjen prege forhandlingene om en ny medieavtale ved neste korsvei.

Overgangskræsj? Når vi ser den vannvittige pengegaloppen på overgangsmarkedet, særlig i England, skjønner vi at UEFA og andre er bekymret for klubbenes økonomi. Denne bekymringen kan bli større hvis Murphy vinner i juni!

Ingen kommentarer: