onsdag 29. juni 2011

Sjakk og fotballrangering


FIFA all over again. Nok en gang er FIFA-rangeringen oppdatert. Norge blir værende på 11. plassen, men resten av verden undrer seg på hvorfor England er på fjerdeplass og har gått forbi Brasil. Mexico er den største klatreren med nitten plasser og ligger nå på en 9. plass. Det evige spørsmåler er om hvor god denne listen er?
Timing. Tidligere har jeg deltatt i diskusjonen med å introdusere Soccer Power Index. På denne indeksen viser f.eks. Norge motsatt tendens enn det FIFA-listen gjør. ELO-rangeringen kan bidra til et mer nyansert bilde av fotballkartet. World Football Elo Rating er en rangering som tar utgangspunkt i rangeringen av sjakkspillere, men som også er brukt på fotball. I ELOs fotballrangering blir kampene delt opp i fem kategorier (fra VM-finale til treningskamper). Men i ELO og andre rangeringer er det ikke bare kategoriene som avgjør plasseringen. Tidspunktet for innføringen av rankingsystemet har også betydning. Den beste plasseringen Norge har hatt på FIFA-rangeringen er 2. plass i 1993, bare ett år etter at systemet med rangering ble innført. Det er med andre ord et klart sammenfall mellom innføringen av rangeringen og Norges prestasjoner på listen. Soccer Power Index ble introdusert i 2009. Det er én forklaring på at Norge ligger lavere på denne listen sammenlignet med FIFA-indexen. Gunstig tidspunkt for introduksjon av en indeks kan gi deg uforholdsmessig høy plassering over lang tid - og motsatt.

ELO fra 1872. Det spesielle med ELO-rangeringen - ved siden av at den tar utgangspunkt i sjakk - er at den har lagt inn alle landskampene siden 1872! På ELO-ratingen denne måneden ligger Norge på en 23. plass og har rykket ned fire plasser siden siste måling. Det unike med denne målingen sammenlignet med de andre målingene er at man kan gjøre historiske sammenligninger. I sjakk kan man f.eks. sammenligne den historiske utviklingen til Magnus Carlsen og Garry Kasparov. Hvem var den beste spilleren som 18-åring og hvem har historisk hatt høyest ratingtall? dette greier verken FIFA eller SPI å gjøre. På den måten kan man - i følge ELO-systemet - objektivt vurdere tidenes beste sjakkspiller.

Tidenes beste? Med ELO-indeksen brukt på fotball kan man på en annen måte enn øyeblikksbildene til FIFA og SPI diskutere tidenes beste lag enn man pleier. Det eneste som ikke går er å sette det norske landslaget eller andre landslag sjakk matt.

Ingen kommentarer: