tirsdag 7. juni 2011

Fifagate


Fra spindoktor til spåmann. 27. mai brukte Alaistar Campbell - Tony Blairs tidligere spindoktor – betegnelsen Fifagate om korrupsjonsanklagene og dolkestøtene i FIFA. Hva visste vel Campbell om at Henry Kissinger en drøy uke etterpå ville bli foreslått som ryddegutt i FIFA – mannen som var utenriksminister for Watergate-skandalens Richard Nixon?

Hvem må snu? Campbell har tidligere kommet med skarpe analyser av FIFA og har blant annet forsøkt å plassere FIFA på en liste over nasjonalstater. Med utgangspunkt i Press Freedom Index plasserte han FIFA nært Qatar og Russland – som ligger langt nede på listen – og langt fra de landene som ønsker mer åpenhet i FIFA. Han har også sammenlignet FIFA med et autoritært land, med liten grad av åpenhet og demokrati. Spørsmålet er om det er FIFA som må endre seg til en mer demokratisk organisasjon eller om reformivrige land må tilpasse seg FIFAs lukkete og korrupte rom. Paradoksalt nok kan Henry Kissinger bidra til mer åpenhet i FIFA og til Sepp Blatters avgang.

Kissingers rolle. Dette er påstander den iherdige korrupsjonsjegeren og Sepp Blatters største plageånd, Andrew Jennings kommer med på sin blogg. Han har en annen innfallsvinkel til Henry Kissingers rolle i spillet rundt FIFA enn det de fleste andre kommentatorer og medier har. De fleste medier tar utgangspunkt i Kissingers rolle i Vietnam, Chile og andre steder. Jennings peker på to andre forhold som er mer viktige for det som skjer i FIFA enn Kissingers blodstenkte hender som utenriksminister. For det første at Kissinger var ryddegutt for IOC etter korrupsjonen i forbindelse med OL i Salt Lake City. For det andre at den tidligere utenriksministeren var med i den amerikanske søkerkomiteen som prøvde å få fotball-VM til USA i 2022. USA tapte kampen mot Qatar – landet som nå har blitt sentrum for alle anklager om korrupsjon. Dette gir Kissinger legitimitet som ryddegutt, men også et hevnmotiv som Blatter kan få smake på.

IOCs ryddegutt. Kissingers rolle i IOCs oppryddingsarbeid er meget interessant. Kissinger og hans konsulentfirma ble ikke den gang ansatt av IOC, men engasjert av IOCs sponsorer. Sponsorene var bekymret for sitt rennomé og trengte en sterk mann til å rydde opp i et lukket system. Kissingers erfaringer med diktaturstater kom godt med. Så også denne gang? Jeg tror det er feil som flere norske medier skriver at Blatter har engasjert Kissinger for å gi ryddejobben legitimitet. Nok en gang tror jeg det er sponsorene som har presset på, blant annet fordi de har god erfaring med det som skjedde med IOC. FIFA-sponsorene VISA, Coca Cola, Emirates, McDonald’s med flere er bekymret for det som skjer i FIFA i disse dager. Det er med andre ord sponsorene som driver demokratiseringsprosessen i FIFA framover, i følge Jennings, og ikke de nasjonale fotballforbundene.

Hvem skal vi ringe? I sin blogg i det anerkjente tidsskriftet Foreign Policy skriver Daniel W. Drezner at Blatter og FIFA får EU til å se bra ut. I EU-kretser er Kissinger kjent for å være en av de skarpeste kritikerne av EU. Han har blant annet etterlyst ett telefonnummer til EU i tilfelle det oppstår en krisesituasjon – vel vitende om at et slikt nummer ikke finnes. Nå spørs det om Kissinger greier å få FIFA til å se bedre ut enn EU. Det er ikke bare FIFAs ære som står på spill!

Ingen kommentarer: