lørdag 4. august 2012

Rubios olympiske sjanse?

Rubios sjanse? Marco Rubio er en av favorittene til å bli Mitt Romneys visepresidentkandidat. Nå har Rubio lansert et meget spesielt skatteforslag: skattefritak for amerikanske OL-medaljører! Kan hende Rubio skårer et par visepresidentpoeng hos Romney for forslaget, men forslaget kan også slå tilbake på den republikanske presidentkandidaten.

Olympisk skatteforslag. For et par dager siden lanserte Marco Rubio The Olympic Tax Elimination Act – skattefrittak for amerikanske OL-medaljører. Amerikanske medaljører får $25,000 for gull, $15,000 for sølv og $10,000 for bronse. Det er usikkert hvor mye medaljørene må betale i skatt til Internal Revenue Service (IRS) for premiepengene. Americans for Tax Reform Foundation hevder at man må betale nesten $ 9.000 i skatt for et gull, andre hevder at man ved å utnytte seg av allerede eksisterende skattehull, kan komme unna med null skatt. Uansett mener Rubio at amerikanere som har suksess i OL bør behandles på en spesiell måte – blant annet ved å beholde alle premiepengene de får hvert fjerde år. Forslaget virker harmløst og velment, men det kan skape trøbbel for republikanerne.

·        For det første gir forslaget inntrykk av at de beste skal behandles på en spesiell måte. Er det riktig at de som har mest suksess og kanskje skaper en ekstrainntekt nettopp ved å vinne en OL-medalje skal frittas for sin skatteplikt (gjennom for eksempel økt sponsorinteresse)? Hvorfor ikke unntak for de som er minst synlig, tjener minst og kanskje trenger det mest?

·        For det andre setter man OL-medaljører opp mot idrettsmenn/kvinner som ikke deltar i OL, og idrett opp mot for eksempel kulturpriser som fortsatt må betale skatt. Hva med amerikanske fotballspillere, baseballspillere eller vinnere av Pulitzer-prisen?

·        For det tredje (og kanskje viktigst) er en av fanesakene til republikanerne et enklere skattesystem. Med slike unntak vil skattesystemet bli mer innviklet og skape et inntrykk av republikansk inkonsekvens i skattepolitikken.

Spesielt? Mitt Romney hadde en lite vellykket utenlandstur i forrige uke, blant annet til Storbritannia, der han kritiserte de britiske OL-forberedelsene. Hans kritikk virket snørrhoven – siden han selv hevder at han reddet lekene i Salt Lake City fra katastrofe. Snørrhovenhet var tidligere en britisk disiplin og hans kommentarer satt USA og Storbritannias ”Special Relationship” på en liten prøve. Vil Rubios olympiske skatteforslag også bidra til å sette republikanernes spesielle forhold til inntektsskatt på prøve?

1 kommentar:

Vebjørn Dysvik sa...

En god blogg, Andreas. Man kan kanskje legge til at noen av de (manifeste og prospektive) amerikanske gullvinnerne er blant verdens best betalte underholdningsartister. Kanskje LeBron James og Kobe Bryant kan skrape sammen til et fond som betaler skatten for de mindre lykklig stilte. Det er trolig en bedre løsning enn en spesialbestemmelse i skatteloven.