tirsdag 9. juni 2009

Hvor har det blitt av alle gutta?

Play the Game. Jeg er naa paa plass i Coventry for aa delta paa Play the Game - en av verdens stoerste konferanser som samler idrettsforskere og idrettsjournalister. Hvor er de norske journalistene?

Glimrer med sitt fravaer. Da konferansen gikk paa Island i 2007 var det et pressekobbel fra Norge som rapporterte hjem daglig om temaer som ble tatt opp. Deltagerlista i aar viser at det kun er Dagens Naeringsliv (DN) og NRK som er til stede. De to journalistene fra DN er her for aa presentere boka si Den forsvunne diamant. Det betyr at det kun er en norsk journalist som er her for aa oppdatere seg paa det som foregaar av idrettsforskning og idrettspolitikk rundt om i verden (bra Hanne Marie Brevik!). Noen av temaene som tas opp er forholdet mellom eliteidrett og masseidrett, etiske problemstillinger knyttet til dopingproever, laerdommen fra Beijing, ungdommers syn paa idrett og London-OL 2012.

Danskene tungt til stede. Danske medier er tungt til stede i Coventry. Det er ikke bare fordi Play the Game har sitt hovedsete i Aarhus. Det er ogsaa fordi Danmark skal arrangere OL-kongressen i Koebenhavn i oktober - der Barack Obama er ventet for aa tale Chicagos sak. Mange av temaene som blir tatt opp her vil ogsaa vaere tema i Koebenhavn.

Rev, rev. Da konferansen paa Island i 2007 var ferdig var det flere norske journalister som mente Norge burde arrangere Play the Game - det var for viktig aa la muligheten gaa fra seg. De samme journalistene og talspersonene glimrer naa med sitt fravaer. Hvorfor?

Mirakler. Kanskje ligger forklaringen i at Norge venter et mirakel i Rotterdam paa onsdag og at det er viktig aa faa med seg dette. I Coventry skjer det faa mirakler - selv om det meste av aktiviteten foregaar i Katedralen. Men en seier til Drillos II kan ikke forsvare det store fravaeret av norske journalister i British Midlands denne uka!

1 kommentar:

Anonym sa...

Andreas Selliaas reiser et spørsmål som burde vært gjenstand for diskusjoner rundt om i norske medier. Er norske journalister generelt, og sportsjournalister spesielt, kunnskapssøkende og interessert nok i undersøkende journalistikk?
Det finnes noen gode forklaringer på at så få nordmenn oppsøker Play The Game, som hensynet til økonomien i en tøff tid. Men det finnes også gode grunner til å prioritere konferanser som gir veldig god ballast å ha med seg videre.
Seminarer som dette blir enda viktigere nå som den lettvinte nettjournalistikken tar stadig større plass og andel av medienes ressurser.
Andreas nevner fotball. Jeg satt selv på Play The Game i København for noen år siden og harselerte med mine ca 50 kolleger som fulgte Norge på et treningsfelt like ved.
Nå sitter jeg i katedralen - og skjemmes litt.

Hilsen

Kjetil Kroksæter
Adresseavisen