onsdag 26. februar 2014

IOCs mange sider

Mange spørsmål. Mange journalister har ringt og spurt meg om jeg kan kommentere offentliggjøringen av IOCs tekniske manualer for søknaden til lekene i 2022. Her er forsøk på noen oppklaringer og svar (mellom fotball- og svømmetrening).

Lang kamp for åpenhet. Dette er første gang (så vidt jeg vet) at IOC har offentliggjort disse manualene på forhånd. Politikere i England kjempet i fem år før de fikk se de tekniske manualene for lekene i London og disse ble offentliggjort bare to år før lekene begynte i 2012. Sånn sett er dette en seier for den norske søkerkomiteen. Jeg har ikke rukket å lese alle sidene, men jeg har skummet gjennom dem, og jeg er litt forundret over at disse manualene er holdt hemmelige. Her er det ikke mye nytt. Mye av dette er kjent fra før, blant annet gjennom offentliggjøringen før OL i London. Spørsmålet er om vi har fått se alle manualene til IOC eller om vi bare har sett det de ønsker at vi skal se.

Kjedelige dokumenter. Selvfølgelig er det morsomt at manualene sier at IOC må møte statoverhodet (i Norge blir det kongen) på sesjonen i forkant av lekene, at IOC krever et minimum av 23300 hotellsenger, makspris på hotellrom, at IOC-medlemmene må ha 4 eller 5-stjerners hotellrom og at det må egne transportfiler til for dem som deltar i lekene. Manualene er veldig generelle. Spørreskjemaet som Oslo 2022 skal svare på i forbindelse med søknaden er langt mer interessant. Det har vært kjent lenge og det finner du her (del 2). Der må søkere være langt mer spesifikke og fortelle om sine intensjoner med lekene. Det er her politikken ligger.

Kandidatfilene. Det mest interessante dokumentet er kandidatfilene (Bid Book) som skal leveres i januar 2015. Den avtalen man undertegner da er bindende, det er ikke søknaden som sendes inn i mars. Man kan lett få inntrykk av hva en slik kandidatfil inneholder ved å lese kandidatfilene til tidligere søkere, som f.eks. Pyeongchang eller Tokyo. Der finner du utredninger om det politiske klimaet, hvilke skatteregler man anvender eller har gjort om, hvordan man garanterer for IOCs inntekter og hvordan man forholder seg til folkeavstemninger, for å nevne noe. Skal man få et ordentlig inntrykk av hva en endelig OL-søknad ender på bør man gå til disse dokumentene og ikke fordype seg i kjedelige detaljer i den tekniske manualen.

Hvorfor åpenhet? Et interessant spørsmål er hvorfor IOC nå velger denne åpenhetslinjen. Det kan være flere grunner til det. En grunn kan simpelthen være at IOC og den nye IOC-presidenten ønsker mer åpenhet. En annen grunn kan være at dette er en reaksjon på all kritikken som kom i forkant av OL i Sotsji. En tredje kan være at IOC er desperat etter å få Oslo som søker at de derfor gir etter for et norsk folkekrav. Om det siste fører til at Oslo får OL er et annet spørsmål.

PS. Av miljømessige hensyn anbefaler jeg ikke å skrive ut alle sidene.

Ingen kommentarer: