tirsdag 25. februar 2014

Jean-Loup Chappelet: - Ingen garanti for at Europa får vinter-OL neste gang

Hvordan redde OL? I debatten om Sotsji-OL og norsk OL-søknad har det vært mye snakk om hvordan man kan reformere IOC og hva man skal gjøre med gigantomien som treuer OL med kvelertak. Det enkle spørsmålet er egentlig hva må man gjøre for å redde OL.

Ekspertintervju. I den forbindelse har jeg intervjuet den franske professoren Jean-Loup Chappelet som er ekspert på IOC og reformer av internasjonale idrettsorganisasjoner. På 1980-tallet var han leder for IOCs avdeling for informasjonsteknologi og han er i dag bestyrer på Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP), som er knyttet til Universitetet i Lausanne. Jean-Loup Chappelet mener det trengs vidtrekkende reformer for at OL skal overleve.

Mange av dem som ønsker OL til Oslo i 2022 mener at en norsk søknad vil bidra til å reformere IOC. Kan søkerbyer bidra til å reformere IOC?
-Søkerbyer og deres søkerkomiteer blir en del av den olympiske familie og kan på den måten komme med (moderate) forslag til endringer, også når det gjelder IOC og Agenda 2020. Det finnes til og med en egen komité for tidligere og framtidige OL-byer i Lausanne som kan samarbeide om endringer. Denne komiteen heter Union Mondiale des Villes Olympiques (UMVO) og har egne møter om OLs framtid. Her er ikke Oslo eller Lillehammer medlemmer.

Hvem bør lede arbeidet med IOC-reformer?
-I følge Pierre de Coubertin (1908) skal IOC-medlemmene være forvalterne av Olympismen. Det er det som gjør reformer vanskelig. De som blir berørt av reformene er de som skal gå foran. IOC-medlemmer (som mange andre grupper) liker ikke forandring hvis det går utover dem selv på en negativ måte. Kanskje de åtte utøverrepresentantene som ikke er så gamle og som har åtteårsmandater som IOC-representanter er de som kan få det til?

Hvilke reformer må til for at OL skal overleve?
-Det må bli enklere og billigere å arrangere lekene. Sommer-OL bør kutte ned på antall idretter og i tillegg til sommer- og vinter-OL burde det arrangeres leker på våren for ikke-olympiske idretter. Dette har jeg skrevet flere artikler om og jeg deler gjerne ideene mine med andre.

Er det et problem at det er mange kongelige i IOC?
-De kongelige i IOC har de samme rettighetene som andre IOC-medlemmer. Problemet med dem er at de ikke får si hva de vil av konstitusjonelle grunner eller fordi regjeringene i landene de kommer fra begrenser deres talefrihet.

I Norge har det vært en del snakk om IOCs hemmelighold av kravspesifikasjoner for OL-søknaden. Det snakkes om at 7000 sider holdes hemmelig. Hvorfor dette hemmeligholdet?
-Mini-søknaden og hovedsøknaden (The Bid Book) er som regel tilgjengelig i elektronisk form, selv om ikke IOCs kravspesifikasjoner ikke er det. Det samme er IOCs evalueringsrapporter. Problemet er ofte ikke at IOC-dokumentene ikke er tilgjengelig, men at ingen gidder å lese dem. Nordmenn kan for eksempel lese søknaden til Pyeongchang for å få et inntrykk av hva som skal til for å få OL. Det viktigste dokumentet er garantidokumentet (Guarantee File) som forteller hva alle myndighetsnivåene forplikter seg til. Jeg tror at IOC framover vil forenkle rapporteringen fra søkerbyer, og at problemet heller ligger i at søkerbyer selv velger å overrapportere og selv velger å holde ting hemmelig.

På hvilken måte har Sotsji-OL vært en changemaker for den olympiske bevegelse?
-Simpelthen fordi det var så stort og da mener jeg ikke bare økonomisk. Det er første gang det er bygd en olympisk park slik vi så i Sotsji. Hvis det er standarden framover er det ikke mange som kan arrangere OL.

Mange hevder at Norge og Oslo har gode sjanser for å få lekene i 2022 fordi det er Europas tur. Hva sier du til det?

-Flertallet av IOC-medlemmene kommer fortsatt fra Europa, men Europa er stort, fra Lviv til Oslo. Kasakhstan hevder at de er eurasisk og er samtidig medlem av UEFA. IOC kommer til å gå for den byen de mener er best. Det finnes ingen geografisk roteringsordning i det olympiske charter. Før var det nesten bare europeiske byer som fikk lekene, i dag kan det være Asia som får det mange ganger etter hverandre fordi der bor det flest mennesker. Det trenger ikke være vanskeligere enn det.

Ingen kommentarer: