tirsdag 31. mai 2011

Seier over Portugal og familievold


NFL og familievold. Fører uventet tap til økt familievold? Det hevder de to økonomene David Card og Gordon B. Dahl i det teoritunge tidsskriftet The Quarterly Journal of Economics (2011(1)). Card og Dahl har analysert sammenhengen mellom kamputfall i amerikansk fotball (NFL) og familievold i USA. De fant ut at familevold blant NFL-supportere i USA går opp med 10% som holder med lag som taper uventet. Dette er banebrytende forskning, og har den overføringsverdi til andre idretter og land er det en tankevekker for idretten og for media som bidrar til å bygge opp forventninger.

Mye data. Forskerne har gått gjennom voldsdata fra 750 politidistrikter i en tolvårsperiode og sammenstilt disse med resultatene til søndagskampene til 6 NFL-lag. De finner en klar sammenheng mellom uventet tap og økning i familievold. Økningen er på 10%, men den foregår som regel i et begrenset tidsrom – på slutten av kampen. Volden øker mest hvis kampen både er viktig og tapet er uventet.

Hvorfor NFL? Begrunnelsen for å se på nettopp NFL og vold er tredelt: 1) NFL-supportere er sterkt knyttet til sine lag; 2) tippeselskapene gir en god indikasjon på hvem som er favoritt til å vinne; og 3) og seriesystemet er bygd opp på en måte som gjør at det er enkelt å finne ut om hva som er viktige kamper og hvilke som ikke er det (play off er mer viktig enn en treningskamp, for eksempel). Samtidig er forskerne påpasselig med å påpeke at familievolden øker mer ved helligdager og høytider enn i forbindelse med NFL-kamper. Som forskerne selv sier: effekten ligner økningen i familievold på varme dager.

Overførbart til Europa? Det er vanskelig å si om disse dataene er overførbare til Europa og for eksempel til fotball. I USA er det flere (ekte/samboer)par eller familier som ser søndagskampene sammen enn tilfellet er i Europa og Norge. Men er de sammenlignbare reiser det noen spørsmål: Kan egentlig fotballen få skylda for økt familievold? Bidrar media til økningen i familievold fordi det skrives mye og ukritisk forhåndsomtale av kamper? Spiller spillselskapene en rolle ved å utpeke forhåndsfavoritter? Kan dårlig motiverte spillere på et favorittlag føre til økt familievold?

Dårlige tapere? For en uke siden var jeg sammen med et par karer fra Portugal, begge med nære forbindelser til fotballklubben Benfica (de hadde ikke mye godt å si om Azar Karadas!). De var overbevist om at Norge ikke hadde nubbesjangs mot Portugal på lørdag. Hvis holdningene deres er representative for resten av Portugal vil det komme som et sjokk på alle portugisere hvis Norge vinner. Og hvis den amerikanske analysen om familievold holder stikk også i Portugal kan flere portugisiske familier få det mer ubehagelig enn vanlig med en gang det går opp for voldelige portugisere at tapet er en realitet. Har Drillo tenkt på dette?

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er vel også på slutten av kampen at TV-tilskuerne har inntatt for mye alkohol...Og er det noe som fører til familievold så er det jo akkurat det.
Tenk om forskerne etter 12 års jobbing hadde funnet ut at det overhode ikke eksisterte noe forskjeller i volden på slutten av kamper med uventet tap - fullstendig bortkastet forskning. Ingen ovrskrifter - ingenting å blogge om.